MakingThePages


Wat en hoe over het internet

Het internet bestaat uit een groot aantal computers die allen met elkaar verbonden zijn. Iedere computer heeft een uniek kenmerk (IP nummer) zodat de computers elkaar onderling kunnen vinden. Op een computer kunnen vele internetsites staan en een internetsite kan vele computers omvatten. Via DNS Domein Naam Servers (een soort electronische adresboeken) wordt ieder verzoek tot verbinding met een bepaalde internetsite naar de goede computer gestuurd. De gegevens worden volgens een soort postkoetsprincipe van de ene naar de andere computer gestuurd zodat ze op de goede plaats aan komen. Als u een internetpagina wilt bekijken maakt u via de telefoon of kabel verbinding met het internet, u geeft de naam in van het bedrijf waar u heen wilt b.v www.mijnbedrijf.nl en het internet zorgt er voor dat uw aanvraag naar de computer gaat waar dat bedrijf zijn gegevens heeft staan.
Het is niet noodzakelijk dat het bedrijf een eigen computer heeft voor die internet site, buiten bedrijven met heel veel dataverkeer maken de meeste bedrijven gebruik van computers die bij speciale internetbedrijven staan. Als u besluit om uw bedrijf op het internet te presenteren is het niet nodig dat u daarvoor een computer verbonden met het internet heeft staan, u heeft dus geen kosten voor apparatuur en onderhoud. Ook is het niet noodzakelijk dat er op uw bedrijf iemand is met computerkennis.

Een aantal veel voorkomende problemen met browser's en eMail staan in onze helpfile

Over een aantal onderwerpen is een z.g. white paper met hierin een aantal onderwerpen extra toegelicht. Indien van toepassing staat hier in de lijst een verwijzing naar dat white paper.

Begrippenlijst

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z

Adware

Adware is een groep van toch wel zeer kwalijke programma's die tot doel hebben uw eigen computer u te laten belasten met reclame, popup windows e.d. Deze software is vaak erg agressief, laat zich heel moelijk verwijderen en verstoort uw normale computer gebruik. Vaak wordt de startpagina van IE aangepast zodat u bij opstart op de site van de verspreider terecht komt. Bekende voorbeelden zijn Cool Web Search en 24Web. Voor meer info white paper over virus.

ADSL

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) is een techniek waarbij via de normale telefoonlijn breedband internetverkeer mogelijk is. Bij ADSL is er een constante, snelle verbinding tussen uw computer en het internet.

eMail attachment

Een eMail attachment is een bijlage bij een eMail. Hierdoor is het mogelijk om ook andere zaken zoals b.v. foto's mee te sturen met een eMail. De attachment wordt als apart bestand bij de ontvanger afgeleverd en op zijn computer opgeslagen. Doordat een attachment een apart bestand is kunnen ook bestanden worden mee gestuurd die niet door het eMail programma te lezen zijn, maar waarvoor een afzonderlijk programma nodig is. De ontvanger moet dan wel de beschikking hebben over het noodzakelijke programma, b.v. als u een AutoCAD bestand opstuurt heeft de ontvanger een programma nodig dat AutoCAD files kan lezen. Formaten die door het grootste gedeelte van de ontvangers zijn te lezen zijn b.v. tekstfiles (.txt), foto's in JPEG of GIF formaat (.jpg .gif), Hypertext (.htm .html). Als u zeker wilt zijn dat de ontvanger uw eMail kan lezen verstuur deze dan als z.g. platte tekst en gebruik geen styled tekst of attachment's. De eMail is dan door iedere eMail-client te lezen, ook door de oudere versie's.

Allways on

Dit is een internetverbinding via telefoonlijn zonder telefoontikken, ook wel flat rate tarief genaamd. U betaald een vast tarief per maand ongeacht de tijd die u met het internet verbonden bent.

abc

Bandbreedte

Figuurlijk gesproken is bandbreedte de dikte van de kabel. Hoe hoger de bandbreedte hoe meer gegevens er per tijdseenheid doorheen kunnen. De bandbreedte kan worden gebruikt om veel mensen op het internet toe te laten of om sneller te kunnen internetten. Zie onze white paper over snelheid.

Backup

Een backup is een extra copie van de gegevens die op een computer staan. Aangezien een computer op ieder moment de geest kan geven of alle data kan verliezen is het maken van een backup van de bedrijfsinformatie van wezenlijk belang. Van bedrijven die een major computer breakdown en data verlies hebben gehad is binnen de 3 jaar 80% als bedrijf verdwenen. De gegevens in de computersystemen zijn meestal veel waardevoller dan de computers waar ze op staan.

Bestandstypen

Een Windows computer werkt met bestandstypen of extensie's, dit is de 3- letterige code achter de punt. Deze code geeft aan wat de computer er mee moet doen indien dit bestand geopend wordt, b.v. .doc geeft aan dat het bestand door een tekstverwerker moet worden geopend, .exe dat bestand moet worden uitgevoerd en zo zijn er nog vele andere extensie's.

Bits versus bytes

Bits en bytes zijn de eenheden waarmee in de computerwereld wordt gewerkt. Zie ook onze white paper over Bits versus bytes.

abc

Content

Content is de uit het Engels komende verzamelnaam voor de inhoud van een internetsite.

Content software

Content software is software om voor een internetsite de inhoud te onderhouden los van de layout.
Helaas wordt deze software vaak gebruikt om het niet programmeurs mogelijk te maken een internetsite te onderhouden, met als gevolg dat het resultaat vaak dusdanig veel fouten tegen de standaard regels voor internetsite's, zoals vastgelegd door de W3C, bevat, dat deze site niet meer goed werkt onder andere omgevingen dan die van de 'programmeur'. Er onstaan dan site's die b.v. nog alleen werken met één browser, meestal de Internet Explorer versie van de 'programmeur' en dan nog alleen op de schermmaat van de 'programmeur'.
Gebruikers met een wat groter scherm zullen dit vast herkennen, het resultaat is voor hun vaak te zien als een 'postzegel' midden op het scherm of een kolom die maar de helft van het scherm vult.
Niet alleen slecht gebruik van content software is verantwoordelijk voor voornoemde problemen maar ook slechte programma generatoren als b.v. Microsoft Frontpage. Het slecht gebruik van goede programma's kunnen ook deze problemen als de vermelde 'postzegels' veroorzaken.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes tekst die een internetsite op uw computer zet om later zelf weer te gebruiken. Ondanks de waarde van cookies bij goed gebruik; zitten er echter zoveel privacy risico's aan dat wij adviseren de cookie functie uit te zetten in uw internetbrowser en alleen aan te zetten indien nodig. voor extra informatie zie white paper over cookies en hun risico's

abc

Dialers

Dialers zijn eigenlijk geen echte virussen maar kunnen een toch behoorlijke financiële schade aanrichten. Dialers zijn programma's die uw internet dialup verbinding ongezien omzetten naar een verbinding via een koopnummer zodat uw kosten kunnen oplopen tot 5$ per minuut. Dialers zijn in het verleden ontwikkeld door de porno industrie om mensen kosten te kunnen berekenen zonder dat die hun privacy moesten vrijgeven zoals bij betaling met creditcard. Deze techniek is later ook gebruikt door bedrijven die tegen een vergoeding diensten via het internet aanboden zoals b.v. vervoersinformatie. Deze dialers geven duidelijk aan dat nu informatie wordt verkregen via een koop telefoonnummer en worden alleen geaktiveerd na akkoord van de internetgebruiker. De originele dialers hadden meestal wel het probleem dat de gebruiker handmatig de verbinding moest beëindigen omdat anders de telefoontikken gewoon doorliepen. Zo is er b.v. een geval geweest van een puber die net voor de vacantie nog even naar een pornosite keek en in de haast vergat om af te sluiten. Na de vacantie kwam de telecom rekening van weken verbinding met een koopnummer. Voortbouwend op deze techniek zijn er nu dialers in omloop die altijd de verbinding overnemen zonder dat de gebruiker hiervoor toestemming geeft b.v. Porn-dial9 en het van origine Duitse 0190-dialer. Bij deze programma's is er alle moeite gedaan om het programma diep in Windows te verbergen en te verankeren. Over het algemeen kunnen deze dialers niet worden verwijderd zonder handmatig in de Registry aanpassingen te maken met Regedit. In de Registry moeten alle verwijzigingen naar de dialer worden verwijderd, ook moet voor Internet Explorer soms nog de startup procedure van IE worden hersteld. !! Pas op, fouten met deze procedure kan het crashen van Windows veroorzaken Microsoft geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van het systeem na gebruik van Regedit !!!

Dieplinken

Dieplinken is een techniek om delen van internetsite's op te nemen in de eigen internetsite om op deze manier gratis content, te krijgen deze techniek wordt o.a. gebruikt door diverse twijfelachtige nieuws site's om hun pagina's te voorzien van actueel nieuws. De site's van b.v. Netservices in Rosmalen o.a. eigenaar van 24web.com, 24web.nl, 24start.com, sw10.com en debestehumor.nl gaan wel heel ver met deze techniek, want als het dieplinken wordt afgevangen en ze niet langer gratis gebruik kunnen maken van andermans content, verwijzen ze automatisch naar een van hun eigen pornosite's.
Update 20040512: Het doorlinken naar hun pornosite's is inmiddels aangepast en de links komen nu weer op onze pagina's uit.

Als mensen op forum's, portalen of internetsite's verwijzen naar onze pagina's hebben wij daar over het algemeen geen probleem mee, wij hebben zelfs een aantal speciale indexpagina's om het mogelijk te maken dit soort links in hun goede context te plaatsen. Wij eisen echter wel dat indien men gebruik wil maken van onze content hiervoor door ons schiftelijke toestemming wordt gegeven. Het zonder onze toestemming gebruiken van onze content of delen hiervan over te nemen of delen hiervan door dieplinken te gebruiken is niet toegestaan. Zie ©

Domein Name Server

Dit is de telefooncentrale van het internet een dns zorgt ervoor dat u bij het ingeven van een url doorverbonden wordt naar de gewenste internetserver en zo de gewenste pagina op uw scherm krijgt.

Domein

Een domeinnaam is de naam waaronder een internetsite te vinden is op het internet. De naam bestaat meestal uit 3 delen eventueel met achteraan een verbijzondering welke specifieke pagina.
Voorbeeld
www.makingthepages.nl/~uwbedrijf
www is de benaming voor het wereld wijde web. maar hier kan ook een andere naam staan b.v. home.
makingthepages is de gekozen bedrijfsnaam, een naam kan maar een keer voorkomen binnen een bepaalde extensie (.nl, .com) dus het is zaak om de door u gewenste naam zo snel mogelijk te reserveren want weg is weg. De .nl is een aanduiding voor Nederlandse bedrijven al is dat tegenwoordig aan het verwateren en zijn ook partikulieren in het bezit van een .nl domein
.nl is nederland
.com is voor bedrijven internationaal
.org is voor organisaties
.net is voor internet-bedrijven.
/~uwbedrijf wordt gebruikt door Internet-bedrijven die vooral persoonlijke homepagina's op hun computers hebben staan de ~ zorgt dan voor doorverwijzen naar de specifieke startpagina die in de z.g. eigen directory staat van de klant. Door deze manier van doorverwijzen kunnen mensen hun eigen pagina's aanpassen zonder bij die van andere te kunnen komen.

Als uw pagina op onze bedrijvenpagina zou staan vervalt de ~ en wordt de naam www.bedrijven-nederland.nl/uwbedrijf, of www.divik.nl/uwbedrijf voor de DIgitaleVIsiteKaartjes.

Een eigen domeinnaam is normaal alleen verkrijgbaar voor bedrijven al zijn er oplossingen om een persoon toch een domeinnaam te geven. Aan het hebben van een eigen domeinnaam zijn eenmalige kosten (registratiekosten) en jaarlijkse kosten verbonden.
Domeinnamen worden in Nederland uitgegeven door de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland).

abc

DOS aanvallen

Bij een dos (denial of service) aanval op een internet server wordt er met zoveel mogelijk computers tegelijk rommel gestuurd. De internet server zal daardoor overbelast raken en reguliere aanvragen niet meer afhandelen, de gebruiker die die internetsite wil bekijken krijgt de melding serverdown. Voor meer infowhite paper over virus.

abc

eMail

eMail is een manier om tekst te versturen naar een andere internetgebruiker. Naast tekst kunnen in dezelfde 'envelop' ook nog bijlagen worden verstuurd zoals b.v. foto's, de z.g. attachments. eMail wordt verstuurd via een soort postkoets principe en zo van server naar server gebracht tot aan de bestemming. Bij eMail is er geen sprake van een rechtstreekse verbinding zoals b.v. bij een fax en eMail kan dus ook een tijdje onderweg zijn, eMail uit b.v. Afrika kan wel eens een week of langer onderweg zijn. Net als bij een postkoets kan er wel eens een pakje van de wagen vallen en nooit meer aankomen, als b.v. een van de servers onderweg een storing heeft.
Op iedere server in de route kan iedereen die toegang heeft tot die server kijken wat er langs komt, eMail is daardoor niet geheim en uw verstuurde gegevens kunnen dus makkelijk openbaar worden. In vergelijking met gewoon 'KPN' postverkeer is eMail minder veilig dan een prentbriefkaart.

.EXE

Windows programma bestand.

abc

Fasttrackprotocol

Fasttrack is een p2pprotocol wat zonder gebruik te maken van een centrale server, uitwisseling van bestanden tussen computergebruikers mogelijk maakt. De gebruikers zelf nemen de taak van server op zich. Op de computer van de gebruiker bevindt zich een deel van de database met waar bepaalde bestanden zich bevinden en waar andere delen van de database te vinden zijn. Het zoeken gaat als volgt eerst wordt in de eigen database gezocht naar de lokatie van het gezochte bestand. Wordt de lokatie niet gevonden dan wordt de volgende database benaderd net zolang tot het gezochte bestand is gevonden en het bestand kan worden opgehaald. Dit protocol wordt o.a. gebruikt door het bekende KaZaA. De meest gebruikte toepassing is het illegaal uitwisselen van muziek en films waar copyrights op rusten. Het gebruik van dit protocol is door de Nederlandse rechter toegestaan aangezien niet het protocol verboden is, maar het misbruik van dit protocol voor kopiëren van materiaal met copyrights. Door het ontbreken van een centrale server is er niet een rechtspersoon aan te spreken voor het misbruik zoals bij Napster.

Firewall

Een firewall is een soort brandmuur tussen uw computer en de buitenwereld. De firewall zorgt er voor dat de toegang van buitenaf naar uw computer beperkt blijft tot de protocol's (zoals b.v. mail) die u toestaat. Hierdoor wordt voorkomen dat anderen via het internet toegang hebben tot uw computernetwerk. Een firewall kan bestaan uit een hardware firewall, dit is een aparte kast tussen uw computer en het internet. Of een software firewall, dit is een computerprogramma dat zorgt voor de afscherming. Zeker voor computers die altijd verbonden zijn, zoals b.v. kabel gebruikers, is een firewall noodzakelijk. Deze gebruikers zijn b.v. extra aantrekkelijk voor mensen die een dos aanval willen uitvoeren. Bovendien is een kabel door de gebruikte techniek minder afgeschermd dan een modemverbinding.

Disk formatteren

Het formatteren van een disk of harde schijf is het aanbrengen van een soort index op de disk zodat de computer weet waar de gegevens staan. Het formatteren van een disk heeft tot gevolg dat de gegevens die reeds op de disk staan verloren gaan.

Frame's

Frame's is een techniek waarbij de pagina wordt opgedeeld in een aantal subpagina's. Deze pagina's kunnen ieder een eigen inhoud hebben zoals op deze pagina linksboven naam, linksmidden index, linksonder © en disclaimer en aan de rechterzijde de pagina zelf. Voordeel van frame's is dat er meer navigatiemogelijkheden zijn, maar deze gaan wel ten koste van de ruimte voor de eigenlijke gegevens. Bijkomend nadeel is de benodigde tijd om de pagina binnen te lezen (langer) en het resultaat is niet altijd voorspelbaar, zeker niet op oude browsers. Gebruikers die via een zoekmachine ergens halverwege op een internetsite binnen komen krijgen de pagina zonder de gewenste navigatie mogelijkheden. Visueel is er door het gebruik van frame's wel een beter ogend resultaat te krijgen. Zie onze white paper over frames.

abc

Hacker

Een Hacker is niets anders dan een inbreker in computersystemen met als doel het stelen van informatie, het vernielen van gegevens in computersystemen of het rondneuzen in andermans systeem. Sommige Hackers zeggen een nobel doel na te streven nl. het testen van computerbeveiligingen en daardoor de veiligheid te verhogen. Dit is een inbreker die uw cognac opdrinkt om te voorkomen dat U dronken wordt.

Homepagina

Een homepagina of home page is een andere benaming voor een internetsite of internetpagina. Deze term wordt veel gebruikt voor privepagina's van personen. Er is geen wezenlijk verschil tussen een internetsite voor bedrijven en een homepagina van een persoon, al zal een bedrijf zijn internetsite bij voorkeur op een eigen domeinnaam zetten b.v.: mijnbedrijf.nl

Hosting

Hosting is het door de ISP beschikbaar stellen van een stukje van een van zijn computers waar een klant van de ISP zijn internetsite op kan zetten. De ISP zorgt dan dat de internetsite beschikbaar is op het internet. Hosting omvat niet standaard de mogelijkheid van het inbellen op het internet maar meestal wel het bewaren van de eMail zodat u die daar kunt ophalen.

HTML

HTML is de programmeertaal die wordt gebruikt om internetpagina's te maken. In deze taal zitten opdrachten voor bv de kleuren, de letterafmeting, het tonen van plaatjes en natuurlijk voor de doorverwijzing. Een internetpagina is een mengsel van HTML opdrachten en de teksten die bij de gebruiker op het scherm komen te staan.

HTML generatoren

HTML generatoren zijn computerprogramma's die vanuit een tekstverwerker een html programma maken. De huidige generatoren werken erg lomp en maken per definitie programma's die overbodige opdrachten bevatten. Door die overbodige opdrachten worden de programma's onnodig groot en daar door ook traag in de verwerking. De traagheid van het internet is juist de grootste ergenis van gebruikers. Ook is het resultaat van programma's die door een generator gemaakt zijn niet altijd zoals bedoeld door de programmeur en soms werken bepaalde delen helemaal niet. Al de door ons gemaakte internetsite's zijn handmatig geschreven in HTML zodat er snelle pagina's ontstaan die betrouwbaar werken.

abc

Internetpagina

Een internetpagina is een computerprogramma, dat aan de computer van degene die de pagina bekijkt vertelt hoe de pagina er uitziet en wat voor tekst en eventuele plaatjes er getoond worden. In dit programma zitten ook verwijzingen (hyperlinks) naar andere pagina's zodat er van de ene naar de andere pagina gebladerd kan worden. Het van de ene naar de andere pagina doorbladeren wordt ook wel surfen genoemd.

Internetsite

Een internetsite, ook wel homepagina genaamd is een verzameling internetpagina's die door middel van doorverwijzingen (hyperlinks) aan elkaar verbonden zijn. De kracht van het internet zit in de mogelijkheid van deze doorverwijzigingen. Door het goed programmeren van deze verwijzingen ontstaat er een soort boek dat niet van voor naar achter gelezen wordt, maar waar de gebruiker zelf zijn leesvolgorde bepaalt via een route die door zijn interesse wordt ingegeven.

IP nummer

Een IP nummer is het unieke nummer waarmee een computer zich identificeert op het internet en diverse andere netwerken. Zie ook onze white paper over IP.

ISDN

Dit is een techniek waarbij over 4 koperdraden twee digitale telefoongesprekken tegelijk mogelijk zijn. Voor internet gebruik is er naast het voordeel van de snelheid ook het voordeel dat de verbinding veel sneller tot stand komt. De twee lijnen zijn ook te koppelen tot 1 verbinding van 128 Kb/sec.

I S P

Een Internet Service Provider is het bedrijf dat voor u de toegang tot het internet levert. Dat is ook het bedrijf waar uw computer verbinding mee zoekt indien u het internet op wilt gaan. Er zijn zowel bedrijven waar u voor moet betalen als gratis bedrijven, die het van de reclame moeten hebben. Op de computer van een ISP komt ook uw internetsite te staan maar uw domeinnaam is uw bezit.

ISRA

De ISRA kast is de kast aan het eind van de telefoonkabel die het pand binnen komt. Dit is het punt waar de kabel overgaat van KPN naar gebruiker alles achter deze kast is voor verantwoording en rekening van de gebruiker.

abc

Java ®

Java is de universele progammeertaal van Sun die op internet gebruikt wordt om speciale effecten te verkrijgen. Ook voor navigatie worden wel Java programma's en scripts gebruikt. Java is omdat het een programmeertaal is een mogelijk veiligheidsrisico. Gebruikers kunnen hun browser zo ingesteld hebben dat Java niet aktief is. Door de ruzie tussen Sun ® en Microsoft ® over Java en de afkeer van (niet Microsoft) standaards bij Microsoft bestaat de kans dat de Microsoftprodukten helemaal geen Java meer bevatten. Daardoor zou een groot gedeelte van de internetsite's niet meer goed werken voor Microsoft Internet Explorer (IE) maar alleen nog voor Netscape ® , Opera ® en verwante programma's. Indien wij Java gebruiken zorgen wij altijd voor extra navigatiemogelijkheden die met puur HTML werken en de gebruiker een tweede route mogelijk maken naar de pagina's. Zie hiervoor als voorbeeld de twee link's onderaan deze pagina, (home en sitemap).

JPEG / JPG

'Joint Photographic Expert Group' Bestands formaat voor foto's

abc

Linux ®

Linux is een gratis operatingsysteem voor workstation tot server Zie ook onze white paper over Linux.

abc

eMail programma's

Voor het ontvangen van eMail op uw computer moet u een z.g. mailclient hebben die de eMail ophaalt van de pop3 server en vertaalt naar een leesbaar verhaal. Hetzelfde programma moet er ook voor zorgen dat uw eMail wordt verstuurd naar de smtp server zodat de eMail bij de geadresseerde wordt afgeleverd. Veel gebruikte eMail programma,s zijn Eudora ®, Netscape ®, Outlook ® en Staroffice ®.

MIME

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) is de standaard manier om binaire emailbijlage zoals b.v. plaatjes te coderen. In de kop van het bestand is aangegeven hoe dit bestand door het email programma moet worden behandeld. Door een fout in diverse versie's van Internet Explorer kan een virus hier van gebruik maken en automatsch starten als de email wordt bekeken.
Zie ook onze white paper over virus.

Overboekingsfactor

Bij een internetverbinding is naast de maximale snelheid de meest belangrijke factor de overboekingsfactor. Deze factor bepaalt n.l hoeveel gebruikers op dezelfde lijn zitten, u moet de lijn nl. meestal delen met andere gebruikers. Als een I S P b.v. 6400 Kb aan snelheid heeft te verdelen kan hij dit verkopen aan 100 ISDN klanten, deze klanten zullen echter nooit allemaal tegelijk op het internet zitten noch zullen ze altijd de maximale bandbreedte nodig hebben. Om de ruimte die er zo ontstaat te kunnen verkopen zal de I.S.P de capaciteit niet aan 100 klanten maar aan b.v 1000 klanten verkopen, dit heet dan een overboekingsfactor van 10 (1000 / 100). Praktijkvoorbeeld de meeste ADSL contracten hebben een overboekingsfactor van 50. Zie onze white paper over snelheid.

abc

pop3 Server

Een pop3 (Post Office Protocol versie 3) server is een computer of computerprogramma die zorgt voor de verspreiding van eMail. Op een pop3 server wordt uw eMail opgeslagen zodat u de eMail daar kunt ophalen, ongeveer vergelijkbaar met een postbus, maar dan in computer uitvoering.

abc

peer to peer

Een peer to peer (p2p) netwerk is een verbinding tussen twee computers via kabel, telefoon of internet. Doel van een p2p netwerk is het onderling uitwisselen van gegevens. Voorbeeld van p2p is het populaire KaZaA.

abc

Server

Een server is een computersysteem dat zorgt voor de verdeling van gegevens naar andere computers. De computer die zorgt dat deze pagina bij uw computer komt is een internetserver. Naast internetservers bestaat het internet ook nog uit mailservers die zorgen dat uw eMail aankomt, FTP servers waar u files kunt downloaden en Nameservers die zorgen dat u bij de goede server uitkomt als u een Url intypt.

SMTP Server

Een SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) is het broertje van de pop3 server. De SMTP server zorgt voor het versturen van de eMail over het internet. Hierheen moet u uw eMail sturen.

Spam

Spam is ongevraagde commerciële eMail. Iemand die spam verspreid wordt een spammer genoemd. In de EEG wordt op dit moment gedacht aan het verbieden van spam.

Spyware

Spyware is software die uw gedrag op het internet volgt en rapporteert aan de schrijver van het programma. Het enige doel van spyware is het volgen van uw gedrag, zoveel mogelijk van u te weten te komen en dit commercieël te gebruiken. zie ook virus en ander ongedierte.

abc

TBase 10 kabel / verbinding

De TBase 10 bekabeling is een van de oudere coax netwerk bekabelingen. zie onze pagina over Netwerk verbindingen.

Tijdbom

Een tijdbom (logic bomb) is een soort virus met tijdvertraging. Door deze tijdvertraging kan een tijdbom zich onopgemerkt verspreiden over meerdere computersystemen en reserve kopieën. De gebruiker weet namelijk niet dat zijn systeem besmet is en zal dan ook geen aktie ondernemen. Net als bij virussen is ook hier een goede virusscanner noodzakelijk. Zie ook onze white paper over virus.

Trojaanse paarden

Een Trojaans paard (Trojan horse) is een virus dat zichzelf zodanig vermomd dat u het virus zelf op de computer naar binnen haalt gelijk aan het paard uit de Trojaanse oorlog. Net als bij virussen is ook hier een goede virusscanner noodzakelijk. Zie ook onze white paper over virus.

abc

Link URL

Een link is een regel of plaatje op de pagina die zorgt dat men naar een andere internetpagina gaat indien de link wordt aangeclickt met de muis. Een link is meestal te herkennen door de kleur en onderlijning. Ook verandert de cursor (het pijltje van de muis) indien men met de cursor over de link gaat. Onder de link staat meestal een URL dit is de verwijzing naar een andere internetpagina of internetsite. Een url kan ook rechtstreeks worden ingegeven in het urlveld van uw internetbrowser. Een url in zijn meest uitgebreide vorm bestaat uit eerst het soort computertaal b.v http://, dan het netwerk b.v. www, dan het domein b.v. makingthepages en de organisatie de de naam heeft uitgegeven b.v. .nl. Met http://www.makingthepages.nl is de computer aangeduid waar de internetsite staat, daarachter kan dan nog een aanduiding komen van de specifieke pagina b.v. index.html. Binnen een internetsite kan met een relative notatie worden gewerkt zodat niet het hele adres geprogrammeerd hoeft te worden, b.v. ./new.html wil zeggen van af hier de pagina new.html.

UTP kabel / verbinding

De UTP kabel is de 8 aderige kabel die gebruikt wordt voor het maken van netwerk verbindingen. zie onze pagina over Netwerk verbindingen.

USB aansluiting

USB Universal Serial Bus de huidige standaard voor het aansluiten van randapparatuur zoals scanners, camera's en printers. Deze vierdraads aansluiting kan tot maximaal 128 randapparaten aansluiten met een maximale kabellengte van 5 meter. Maximale snelheid 12 Mbps (Mega bits pro seconde).

usb kabel
usb kabel
abc

Windows verkenner (explorer)

Verkenner of explorer is het Windows ® programma waarmee u bestandsbeheer kunt uitvoeren. Hiermee kunt u bestanden kopieren, verplaatsen, hernoemen en weggooien.

Computervirussen

Een computervirus is een programma wat gemaakt is om schade aan uw computer te berokkenen en in staat is om zich te verspreiden naar andere computers. De schade kan variëren van een klein ongemak tot volledige vernietiging van uw gegevens. Bij de ergere vormen kan het noodzakelijk zijn uw schijven opnieuw te formatteren en alles weer opnieuw te installeren. Het gebruik van een goede virusscanner kan een hoop ellende voorkomen. Informatie over virussen is onder andere te vinden bij Network Associates. http://www.mcafeeb2b.com/avert/virus-alerts/default.asp. Zie ook onze white paper over virus.

Virus aanval

Een virus aanval (iemand probeert een virus op uw computer te plaatsen) kan op diverse manieren plaatsvinden. Via eMail is op dit moment de meest gebruikelijke, maar ook een CD of floppy kan een virus bevatten. Zelfs een dichtgesealde verpakking originele software heeft al voor besmettingen gezorgd. Bovendien zijn er ook mogelijkheden een virus of andere troep rechtstreeks op uw computer te plaatsen op het moment dat u met het internet verbonden bent. Om uw computer te beschermen zie onze white paper over virus.

Virusscanner

Een virusscanner is een computerprogramma dat alle bestanden die uw computer binnenkomen controleert op de aanwezigheid van virussen en deze dan tegenhoudt of onschadelijk maakt. Aangezien er dagelijks nieuwe virussen bijkomen is het belangrijk dat u steeds gebruik maakt van de meest recente uitvoering. De scanner wordt meestal verkocht met een abonnement op nieuwe versies. Deze nieuwe versies kunnen dan vanaf het internet naar uw eigen computer worden gehaald. Het is aan te raden om toch zeker wekelijks een nieuwe versie op te halen. Zie ook onze white paper over virus.

abc

W3C

Het W3C (World Wide Web consortium) is de hoeder van de standaards om het internet te ontwikkelen en voor iedereen op ieder computersysteem toegang tot het www mogelijk te houden. Helaas probeert Microsoft, door iedere keer afwijkingen van de standaards in zijn software in te bouwen, dit dusdanig te frustreren dat een groot deel van de internetsite's alleen optimaal werkt met de Internet Explorer software. Het doel hiervan is om de internationale standaards dusdanig dwars te zitten dat de computer gebruikers gedwongen worden om gebruik te maken van zijn software. Zo heeft MS de concurrenten qua browsers, eMail software en office software al weten te minimalizeren en is nu bezig de mediaplayer software naar zich toe te trekken. Bijna alle concurrenten op deze gebieden zijn al verdwenen en alleen de open software groepen bieden nog een wezenlijk alternatief. De prijslijst van MS toont duidelijk het resultaat van deze inspannigen, bij een pc met Windows en MS Office liggen de kosten van de software al boven die van de computer.

WAP

WAP is de huidige generatie internet voor de gsm telefoon voor extra informatie zie white paper over WAP. (voor CD gebruikers! deze pagina is alleen bruikbaar met open internet aansluiting.) Hier is ook een link te vinden naar de Gelon Wapalizer waarmee u WAP pagina's via uw internetbrowser kunt bekijken.

Web based mail

Bij web based mail wordt alle eMail opgeslagen op een server van de I S P en vanaf die plaats verwerkt. Dit in tegenstelling tot POP3 waarbij eMail wordt opgehaald en verwerkt op de eigen computer. Het voordeel van web based mail is dat vanaf iedere plaats in de wereld de mail kan worden bekeken en verwerkt, dus ook op reis of op vakantie kan in ieder internetcafe de mail worden verwerkt. Ook als meerdere mensen de eMail verwerken is web based mail de oplossing. Het nadeel is echter dat men tijdens de verwerking van de mail verbonden moet zijn met het internet.

Internetwormen

Een worm is een aan een virus verwant computerprogramma, wat, eenmaal in uw computer aanwezig, andere programma's of gegevens begint te verminken. Een worm kan in tegenstelling tot een virus, zichzelf niet verspreiden naar andere systemen, maar een worm kan wel via een virus of Trojaans paard worden verspreid. Een worm kan de gegevens van uw hele computersysteem dusdanig verminken dat alle gegevens als verloren beschouwd moeten worden. Ook hier is net als bij virussen het gebruik van een goede virusscanner noodzakelijk.

abc

Zoekmachine's

Zoekmachines zijn op het internet aanwezige programma's die het u mogelijk maken om het hele internet af te zoeken op een of meerdere trefwoorden, voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld ixquick, AltaVista, Google, Ilse, Infoseek en Lycos. Wij zorgen ervoor dat uw internetsite bij de zoekmachines op de goede trefwoorden te vinden zijn.

home    sitemap

©   webdesign b.w.p.m. mauritsz mtp buurmalsen holland

Deze pagina voldoet aan de W3C specificaties Valid HTML 4.01! Valid CSS!