MakingThePages


TCP/IP netwerken

Het internet is gebaseerd op een TCP/IP protocol, voluit TCP/IP Internet Protocol Suite. In dit TCP/IP protocol zijn de afspraken vastgelegd hoe de computers van het netwerk onderling met elkaar communiceren. De opbouw bestaat uit 4 z.g. lagen die ieder een specifiek deel van de afspraken bevatten. De lagen zijn applicatie, transport, internet en netwerkinterface. In deze vier lagen zijn de protocols gedefinieerd die beschrijven hoe de verbindingen en de communicatie tot stand komt.
De belangrijkste protocols zijn TCP (Transmission Control Protocol), IP (Internet Protocol) en ARP (Adress Resolution Protocol).

internet

TCP

Het TCP protocol regelt dat de data in stukjes wordt geknipt en voorzien van een adres over het net wordt verstuurd. Hierbij wordt bij de ontvanger weer gezorgd dat alle stukjes in de goede volgorde terecht komen en dat eventueel verloren data opnieuw wordt verstuurd.

IP

Het IP protocol zorgt voor de adressering, hiervoor heeft iedere computer op het netwerk een z.g. IP nummer nodig. Een IP nummer is het unieke nummer waarmee een computer zich identificeerd op het internet en diverse andere netwerken. De huidige vorm van een IP nummer is vier groepen cijfers gescheiden door een punt b.v. 216.191.147.1 gezien het te beperkt aantal mogelijkheden( ca 4 miljard ) met deze 4 groepen zullen er in de toekomst langere nummers komen. Gezien de impact van een dergelijke wijziging kan dat echter nog wel even duren.
Indien U via telefoon en modem met het internet bent verbonden krijgt u iedere keer dat u inbelt een IP nummer toegewezen van uw I S P dit kan dus iedere keer een ander nummer zijn. Bent u vast verbonden met het internet door b.v. adsl of kabel dan heeft u een vast IP nummer. De Nameservers op het internet zorgen er voor dat als u een url ingeeft deze wordt vertaald naar een IP nummer zodat u op de gewenste server uitkomt.
Om netwerk problemen te voorkomen is het belangrijk dat er op een netwerk alle IP nummers uniek zijn en er geen dubbele IP nummers voorkomen.

IP nummers voor lokale netwerken.

Voor lokale netwerken zijn er een aantal IP nummergroepen gereserveerd. Deze nummers kunt u gebruiken voor uw lokale netwerk. Een speciaal nummer is gereserveerd om de netwerkkaart van de computer te benoemen voor test doeleinden 127.0.0.1 (loopback address).

Submask.

Om een specifieke computer te bereiken is het belangrijk om te weten op welk netwerk een computer te vinden is en waar op dat netwerk de gezochte computer staat, vergelijkend met telefoon netnummer en abonnee. Ten tijde van het ontwerp van de IP nummers was computerruimte nog vreselijk duur en er is toen gekozen om de informatie over het netwerk en de computer te combineren tot één nummer. Het submask bepaalt welk deel van het ip nummer het netwerk benoemt en welk deel van het IP nummer de specifieke computer benoemt.
De submasks bepalen door deze techniek ook hoeveel computers op een netwerk kunnen worden aangesloten, het aantal nummers per groep is nl beperkt. De netwerken worden ingedeeld in z.g. IP classe A, B en C.
A classe submask 255.0.0.0 maximaal 126 netwerken met bijna 17 miljoen computers per netwerk.
B classe submask 255.255.0.0 maximaal ca 16 duizend netwerken met ca 65 duizend computers per netwerk.
C classe submask 255.255.255.0 maximaal ruim 2 miljoen netwerken met 254 computers per netwerk.
Door deze indeling in classe en de vastgestelde verdeling tussen A, B, en C zullen er overal ongebruikte IP nummers in een netwerk voorkomen en zal het eerder genoemd aantal van ca 4 miljard computers nooit te halen zijn. Strikt genomen kunnen zonder trucs uit te halen maar ruim 2 miljoen bedrijven of netwerken met het internet worden verbonden. Maar zelfs met allerei trucs blijft het aantal nummers beperkt en met de huidige groei van het internet zal dit op een gegeven moment tot een dusdanig tekort leiden dat omdanks alle conversie problemen toch moet worden overgegaan tot een langer nummer of een andere techniek.
De groei zit niet alleen in het groter aantal internet gebruikers maar ook alerlei andere apparaten gaan communiceren via het internet zoals b.v magnetrons die via internet zelf het recept ophalen en auto's die zelf via internet hun problemen aan de fabriek melden.

Als u in uw computer het IP nummer moet ingeven voor de netwerk instellingen wordt er ook gevraagd naar het submask. Dit submask wordt simpel gezegd gebruikt om uw IP nummer op te delen in twee stukken nl het netwerkadres en het computeradres b.v. IP nummer 216.191.147.1 en submask 255.255.255.0 het netwerkadres is dan 216.191.147 en het computeradres is 1. Bij een submask van 255.255.0.0 in hetzelfde voorbeeld is het netwerkadres 216.191 en het computeradres is 147.1.
Om netwerk problemen te voorkomen is het belangrijk dat alle computers van een netwerk hetzelfde submask gebruiken. Bij de meeste bedrijven zal een submask van 255.255.255.0 voldoen, er kunnen dan 254 computers op dat netwerk worden aangesloten.

ARP

ARP (Adress Resolution Protocol) zorgt voor de koppeling van de IP nummers met het hardware adres van de netwerkkaart. Op de z.g. hardware layer (de kabels en netwerkkaarten) wordt gewerkt met de unieke nummers die iedere netwerkkaart heeft. Voor de eindgebruiker en zelfs voor de meeste netwerkbeheerders blijft deze laag onzichtbaar, maar indien er in een netwerk een netwerkkaart wordt vervangen kunnen er problemen ontstaan die leiden tot het ogenschijnlijk niet goed werken van de nieuwe kaart. Op diverse plaatsen in het netwerk zijn er de z.g. ARP tabellen, deze leggen de koppeling tussen het hardware adres en het IP nummer. Het kan dus voorkomen dat in een van die tabellen nog een koppeling staat naar het oude hardware adres wat vroeger bij het IP nummer hoorde. Bij dit soort problemen moet de ARP tabel handmatig worden aangepast of moet het betreffende apparaat worden herstart.

Dit soort problemen wordt echter niet altijd veroorzaakt door een ARP tabel; bij printers en andere randapparatuur worden de instellingen inclusief IP nummer ook wel opgeslagen in een bootp tabel. Als zo een apparaat wordt aangezet stuurt het apparaat zijn hardwareadres het netwerk op en wacht dan tot een bootpserver vertelt wie hij is en hoe hij moet worden ingesteld. Bij verandering van de netwerkkaart van zo'n apparaat is er geen enkele server die antwoord geeft en blijft het apparaat op zijn z.g. factory default staan en zal dus niet werken.

het tcp/ip netwerk op de gewone wereld geprojecteerd

tcpip

home    sitemap

©   webdesign b.w.p.m. mauritsz mtp buurmalsen holland

Deze pagina voldoet aan de W3C specificaties Valid HTML 4.01! Valid CSS!