MakingThePages


Mailverwerking

Voor onze klanten waar de internetsite site geplaatst is op de Sun ® cobalt RaQ servers volgen hieronder de instellingen en mogelijkheden van eMail. Voor onze klanten die gehost zijn bij XS4ALL verwijzen wij naar de zeer uitgebreide helpfile van XS4ALL te vinden onder www.xs4all.nl --> helpdesk --> besturingssystemen --> eMail. Voor onze klanten die zijn gehost bij Ladot verwijzen wij naar Ladot pagina.

Al deze (Cobalt server) klanten kunnen gebruikmaken van de z.g. webbased mail. Hierbij staat de mail op de Sun Cobalt servers en kan vanaf iedere plaats in de wereld worden bekeken met een internetbrowser. De mailserver is te bereiken op www.mailophalen.nl Op het aanlogscherm moeten uw username, password en internetsite naam worden ingevuld. Voor de mail verwerking is het niet nodig dat in uw computer de cookies functie aanstaat.

Voor het invullen van onderstaand scherm zie de MAIL brief die u van ons bij oplevering ontvangt.
Opm: het eerste veld mag leeg blijven.

logon

Op het mail scherm kunt u uw mail lezen beantwoorden en weer verwijderen. De nog beschikbare ruimte voor mail wordt met een soort thermometer aangegeven, voorkom dat uw mailbox te vol geraakt. Een volle mailbox kan geen nieuwe mail meer ontvangen!

logon

Doordat bij webbased mail het eMail bericht moet worden vertaald van het eMail protocol naar het http protocol kan het voorkomen dat het bericht er anders uitziet dan u gewend bent met uw eigen eMailclient. Ook kan indien de software van de afzender geen standaard eMail maakt, het bericht vervuild zijn met stukjes niet te vertalen computercode.
Indien de afzender de mail z.g. plain verstuurt of plain en styled verstuurt is het resultaat over het algemeen goed leesbaar.

POP3

Voor klanten die naast webmail ook pop3 gebruiken, bestaat er ook de mogelijkheid om de eMail op te halen van de server en op de eigen computer te verwerken. In dat geval moeten in de eigen software de volgende instellingen worden gebruikt.
POP3server = domein.nl waarbij i.p.v domein uw eigen domeinnaam wordt ingevuld zonder www. (Opgelet punt en geen @)
User = Uw user naam dat is de naam die u van ons hebt ontvangen
Password = het opgegeven password. (Opgelet op hoofdletter gebruik)

Voor het versturen van eMail moet u de SMTP instellingen gebruiken van uw inbelprovider zoals tot dit moment gebruikelijk. Indien u wilt dat de door u verstuurde eMail als afzender uw eigen domeinnaam heeft moet u in uw mailclient bij afzender en return adress uw eigen domein ingeven ( soms zijn dit twee velden soms één).

Instellen van diverse POP3 mailclients

Aangezien er honderden verschillende versies zijn van alle eMailclients gaat het te ver om ze hier stuk voor stuk te beschrijven. Indien u ons opgeeft welk programma en welke versie u gebruikt zullen wij voor die uitvoering specifieke hulp verlenen. Hieronder staat in het kort waar u moet zoeken voor diverse eMailclients.

Outlook
Tools of extra --> Accounts --> properties of eigenschappen --> General
Tools of extra --> Accounts --> properties of eigenschappen --> Servers

Eudora
Tools --> options --> getting started

Netscape
Edit --> Preferences --> Mail & Newsgroups (+) --> Identity
Edit --> Preferences --> Mail & Newsgroups (+) --> Mailservers

Staroffice
Tools of extra --> options --> algemeen --> gebruikers gegevens
Tools of extra --> options --> Internet --> Mail/news

Mail mogelijkheden

De Sun Cobalt servers bieden een aantal extra mogelijkheden zoals:

Indien u ons de benodigde gegevens zoals gewenste gebruikersnaam, password en eMailadres verstrekt zorgen wij voor het instellen en eventueel aanpassen van de Cobalt server.
Klanten met een betreffend onderhoudscontract kunnen wij (naast de standaard vakantie melding) ook tijdens hun vakantie via telefoon of fax op de hoogte houden van de binnengekomen mail.

home    sitemap

©   webdesign b.w.p.m. mauritsz mtp buurmalsen holland

Deze pagina voldoet aan de W3C specificaties Valid HTML 4.01! Valid CSS!