MakingThePages


Windows in combinatie met Unix en Linux .

Om gebruik te kunnen maken van de resources van een Unix of Linux systeem met een Windows werkstation is het noodzakelijk dat het werkstation kan aanloggen op de server en dat de server het SMB (Server Message Block) protocol kan verwerken. Het SMB protocole wordt ondersteund door diverse programma's onder Unix en Linux maar Samba is de meest gebruikte voor dit doel en wordt bij vele Linux distibuties op cd meegeleverd.
Het aanloggen van Windows op een SMB server vereist meestal enige aanpassingen van de Windows installatie. Vanaf Windows versie NT 4.0 Servicepack 3 wordt een password encryptie gebruikt die het onmogelijk maakt voor Windows om in de standaard uitvoering aan te loggen op een aantal SMB server waaronder diverse Unix- en Linuxversies.
Foutmelding :
System error 1240 has occurred.
The account is not authorized to login from this station.
Om het toch mogelijk te maken voor Windows om aan te loggen op een SMB server moet de security zo worden ingesteld dat Windows gebruik kan maken van tekst wachtwoorden. Voor de diverse Windows uitvoeringen zijn er helaas allemaal verschillende procedures om dit in te stellen.

Windows 311

Windows 311 heeft over het algemeen geen problemen met het aanloggen op een SMB server

Windows 95

Windows 95 heeft over het algemeen geen problemen met het aanloggen op een SMB server

Windows 98

Windows procedure Q187228
Voor Windows 98 zijn er twee mogelijkheden om de instellingen zo te wijzigen dat er verbinding kan worden gemaakt met een SMB server. De meest eenvoudige is om van af de orginele Windows CD het programma :\tools\mtsutil\ptxt_on.inf te draaien, (op bestand gaan staan, rechter muisknop, installeren). Dit programma zorgt dan automatisch voor het aanpassen van de Registry. Aanpassingen van de Registry worden pas aktief na een herstart dus moet de computer eerst worden herstart voordat met een SMB server contact kan worden gelegd
De tweede mogelijkheid is het handmatig aanpassen van de Registry. !!! Pas op, fouten met deze procedure kan het crashen van Windows veroorzaken, Microsoft geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van het systeem na gebruik van Regedit !!!

 1. Start de Registry Editor (regedit32.exe)
 2. Open HKLM_System_CurrentControlSet\Services\VxD\VNETSUP
 3. Wijzig de waarde van EnablePlainTextPassword van 0 naar 1
 4. Start de computer opnieuw op

NT 4.0

Windows procedure Q166730
Voor NT 4.0 moet handmatig een aanpassing worden gemaakt in de Registry.
!!! Pas op, fouten met deze procedure kan het crashen van Windows veroorzaken Microsoft geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van het systeem na gebruik van Regedit !!!

 1. Start de Registry Editor (regedit32.exe)
 2. Open HKEY_LOCAL_MACHINE
 3. ga naar \system\currentcontrolset\services\rdr\parameters
 4. Add Value (op edit menu)
 5. voeg het volgende toe
 6. Geef OK
 7. Start de computer opnieuw op

Dos box of command window van NT 4

Onder Dos kunnen printers van een SMB server worden gemapt naar lpt1 lpt2 lpt3 enz.. de printer is dan door dosprogramma's te gebruiken als lpt1 lpt2 lpt3 enz.. Ook kunnen onder dos directory's van een SMB server worden gemapt naar een lokale schijfnaam.

Windows 2000

Windows procedure Q244627
Voor Windows 2000 moet de Local Security Policy worden aaangepast om te kunnen aanloggen op een SMB server.

 1. Start Control Pannel (Start Settings)
 2. Open Administrative Tools
 3. Click Local Security Policy
 4. Op de map Security Setting open Local Policies
 5. Dubbel click Security Options
 6. Dubbel click Send unencrypted passwords to connect to thirtd-party SMB servers
 7. Click Enable knop

De security settings van 2000 zijn veel uitgebreider dan die van de voorgangers NT 3 en NT 4. De instelling van deze settings kan verhinderen dat het programma secpol zichtbaar is. In dat geval kan rechtstreeks %SystemRoot%\system32\secpol.msc /s worden opgestart.

De veranderingen aan de security settings is pas effectief na opnieuw opstarten van de machine, in sommige gevallen moet zelfs twee keer opnieuw worden gestart voor contact kan worden gelegd met een SMB server.

Samba

Na installatie van Samba, moet Samba zo worden geconfigureerd dat de toegang tot printers en bestanden wordt toegestaan. Na installatie staat alles zo ingesteld dat toegang verboden is voor bijna alles. In de file samba.conf staat een voorbeeld instelling die aangepast kan worden aan de wensen. De file samba.conf staat helaas bij de verschillende versie's op een andere plaats. Met het commando find * | grep SMB.conf gedraaid vanuit de root directory is deze file te localiseren.

Voorbeeld smb.conf sectie die toegang tot de directory internet regelt
[internet]
    comment = Home Directories
    path = /var/www/html
    read only = No
    create mask = 0777
    guest ok = Yes

Voor de site van Lindows zie onze Linking pagina

Bezoek ook onze Linux pagina en Lindows paginavoor de laatste ontwikkelingen op het operating gebied.

home    sitemap

©   webdesign b.w.p.m. mauritsz mtp buurmalsen holland

Deze pagina voldoet aan de W3C specificaties Valid HTML 4.01! Valid CSS!